He's Lab
 

Home | Food Science | UMass

 
  He's Advanced Analytical Lab
Research    |    People    |    Publications    |    Teaching    |    News    |    Photo Gallery

PhD students: Janamkumar Pandya, Joshua Gukowsky, Lourdes Martinez, Haochen (Andy) Dai, Yuyang (Tina) Tian, Vanessa Harripersaud (co-chaired)

Master students: Yu Ho, Noopur Bapardekar

Undergraduate students:  Xiaoyan Tan, Qixiang Gao, Helen Lin, Bozhong Guan

Postdoc: Jason Yang

Visiting scholars: Caiping Jiang, Shengnan Zhan

Previous Lab Members:
Postdoc: Jinkai Zheng, Tan Chen, Bin Zhao, Zhuangsheng (Jason) Lin
PhD: Changchu Ma, Shintaro Pang, Hua Zhang, Tianxi Yang, Zhiyun Zhang, Siyue Gao, Michael Hickey, Yanqi (Cookie) Qu
Visiting scholar: Yue Li, Tingting Lang, Ruyan Hou, Chunrong Wang, Panxue Wang, Hongshun Hao, Toshifumi Udo, Qin Zhang, Qin Tu, Ming Xia, Ana Barth, Shuilian Bi
Master students: Victoria Boushell, Corey Fitzgerald, Michael Driver, Kristen Ferencz, Brooke Pearson, Agustina Kim, Haoxin Chen, Xinyi Du, Alexander Mills,
Undergraduate students: Bethany Laquidara, Wisiani Wijaya, Paula Feldmar, Lauren Lew, Julia Thompson, Kenneth Le, Aaron Yip, Jessica Glasser, Jessica Gregory, Jiayue Ni, Gregory Papakyrikos
High school students: Zachary Bernstein, Jamie Day, Joshua Krachman, Zexiang Brady Han, Tonya Xie, Amit Ramachandran,Garrett Landen, Grace Lu

 

 

 

 

   
 
 
   
 
       
   
   
 
       
   
   
 

 

.